Malerei 1980-1984 / Auswahl
 

  |  1980-1984  |  1985-1987  |  1988-1990  |  1990-1991  |  1991-1994  | 1994-1996  |
| 1996-1997  |  1997  |  1997-2000  |  2000-2002  |  2002-2003  |  2003-2004  |  TEXT  |"MIASMA I"

 

"MIASMA II"

 

"MIASMA III"

 

"LICHTSPUR I"

 

"MIASMA IV"

 

"LICHTSPUR II"

 

"ISLAND I"

 

"LANDSCHAFT I"

 

"HOCHMOOR I"

 

"ISLAND III"

 

"LANDSCHAFT II"

 

"TURBINE"